O próżni wiemy wszystko

Komponenty

Komory próżniowe

Oferujemy komory prozniowe standardowe: sferyczne, walcowe horyzontalne i pionowe, prostopadłościenne. Wszystkie moga być w wykonaniu HV i UHV. Dostepne są rowniez wykonania komor zgodnie z wymaganiami specjalnymi Klientow …

Armatura próżniowa

Dostarczamy elementy armatury prozniowej firmy Trinos Vacuum Systems nalezącej od 2010 roku do grupy Pfeiffer Vacuum GmbH

Smary woski oleje

Oleje do pomp prozniowych obrotowych łopatkowych i do pomp Rootsa, oleje do pomp dyfuzyjnych, smary i woski prozniowe

Zawory próżniowe

Zawory prozniowe do prozni niskiej, średniej, wysokiej (HV) i ultra wysokiej (UHV) wykonywane z aluminium i stali nierdzewnej w standardach ISO-K, ISO-KF i CF. Większość modeli produkowana jest ze sterowaniem ręcznym, elektropneumatycznym i elektromagnetycznym.

Partnerzy