O próżni wiemy wszystko

Komory próżniowe

komora próżniowa prod. Trinos GmbH (grupa Pfeiffer Vacuum)

Komory próżniowe

Oferujemy komory próżniowe standardowe: sferyczne, walcowe horyzontalne i pionowe, prostopadłościenne. Wszystkie moga być w wykonaniu HV i UHV. Dostepne są również wykonania komór zgodnie z wymaganiami specjalnymi Klientów.

Standardowe komory próżniowe TrinosLine™:

 • komory próżniowe sferyczne
 • komory próżniowe walcowe poziome (horyzontalne) i pionowe
 • komory próżniowe prostopadłościenne (kubiczne)
 • komory modularne

W przypadku każdej z komór na etapie zamówienia uzgadniane są położenia niezbędnych portów i przyłączy próżniowych a także drzwi, wzierników, półek i stolików wewnętrznych itp.

Komory wykonywane są standardowo ze stali nierdzewnej 1.4301/304 (przyłącza ISO-K, ISO-KF, ściany komory) lub 14307/304L dla flanszy CF. Dostępne są również wykonania z innych materiałów takich jak stale austeniczne specjalne czy aluminium. W przypadku konieczności wygrzewania komór powyżej 950 °C i/lub zapewnienia minimalnych współczynników odgazowania możliwe jest zastosowanie stali nierdzewnej 1.4429/316LN ESR. Na zamówienie dostarczamy certyfikaty materiałowe.

Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne komór TrinosLine™ są szkiełkowane. Jeśli istnieje konieczność wykończenie powierzchni może nastepować przez piaskowanie, elektropolerowanie, wytrawianie i pasywację chemiczną lub wygrzewanie w próżni.

 

Przykładowe wykonania

 

Komory próżniowe specjalne TrinosLine

Komory próżniowe wykonywane na specjalne zamówienia pod konkretny projekt.

 

Komory próżniowe TrinosLine™ można wyposażać na wiele sposobów. Spośród dostępnych opcji są m.in.

 

 • elementy chłodzenia wodnego (np. system wężownic, podwójne ściany itp.)
 • elemnty wygrzewnia
 • ramy montażowe
 • wyposażenie wnętrza komory (stoły pomiarowe, optyczne, półki, uchwyty itp.)
 • zawory próżniowe, systemy dozowania gazów, zaślepki, zawory bezpieczeństwa, przepusty próżniowe
 • montaż komory w warunkach o podwyższonej czystości (cleanroom)
 • dobór odpowiednich układów pompowych i do pomiaru próżni

 

Każda komora przed dostawą do Klienta podlega rygorystycznym kontrolom i testom jakościowym w tym:

 

 • test ciśnieniowy i badanie spoin za pomocą penetrantów
 • badanie szczelności metodą helową integralną
 • kontrola wymiarów za pomoca maszny współrzędnościowej CMM
 • analiza składu atmosfery (metoda RGA)
 • testy izolacji elektrycznych
 • sprawdzanie spoin promieniowaniem rentgenowskim

Partnerzy