O próżni wiemy wszystko

Pompy Roots’a

Pompy Rootsa (Roots’a) serii OKTA o wydajności od 250 – 25000 m3/h mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie dla prozniowych pomp łopatkowych olejowych lub z pierścieniem cieczowym, wymagane jest zwiększenie wydajności pompowania oraz polepszenie prozni. Oferowane są w roznych wykonaniach standardowych oraz odpornych na gazy korozyjne i wybuchowe. Wyposazone są w zawor przeciązeniowy (nadmiarowy) pozwalający na rozruch pompy juz przy ciśnieniu atmosferycznym.

Wybrane modele pomp OKTA oferowane są ze sprzęgłem magnetycznym. Stałe magnesy umieszczone na osi silnika i systemu pompującego są rozdzielone szczelnym ekranem. Napęd jest przenoszony za pośrednictwem pola magnetycznego. Konstrukcja taka nie wymaga dodatkowych uszczelnień wału, co uszczelnia komorę roboczą pompy i zapobiega wyciekom oleju miejscach połączeń elementow wykonawczych z napędem.

Okta G to specjalna seria pomp Roots’a chłodzona gazem, przeznaczona do aplikacji, w ktorych wymagana jest praca urządzeń przy wysokim ciśnieniu (małej prozni) i duzych przepływach. Dzięki zastosowaniu układu chłodnic z cyrkulującym medium chłodzącym szeroki zakres prędkości od 250 do 12000 m3/h osiągnięto dla niewielkich mocy zasilających rzędu 5.5 kW do 12000 kW. Okta G moga pracować bez pomp prozni wstępnej.

Partnerzy