O próżni wiemy wszystko

Głowica próżniowa Piraniego TPR 280

ActiveLine

Próżniomierze i głowice próżniowe analogowe do pomiaru w zakresie próżni niskiej, średniej, wysokiej HV i ultrawysokiej UHV.

Podzespoły elektroniki mierników cyfrowych mogą współdziałać z wszystkimi rodzajami kompaktowych próżniowych głowic pomiarowych.

 

Elektroniczne próżniomierze analogowe:

Próżniomierz 1-kanałowy SingleGauge™ (praca z 1 głowicą pomiarową) typ TPG 261 (TPG 251)
Próżniomierz 2-kanałowy DualGauge™ (praca z 2 głowicami pomiarowymi) typ TPG 262 (TPG 252)
Próżniomierz 6-kanałowy MaxiGauge™ (praca z 6 głowicami pomiarowymi) typ TPG 256

 

 

 

Kompaktowe analogowe głowice pomiarowe

Typoszereg kompaktowych próżniowych głowic pomiarowych Pfeiffer z elektroniką zamontowaną bezpośrednio na głowicy obejmuje:
Głowice piezoelektryczne (piezo): typ APR 250, APR 260,…
Głowice ceramiczne pojemnościowe: typ CMR 361,…, CMR 371,…(ACR 261,… CCR 361…)
Głowice Piraniego (oporowe): typ TPR 250,… TPR 260,… TPR 280
Głowice Pirani/pojemnościowa: typ PCR 280
Głowice Penning (jonizacyjne/z zimną katodą): typ IKR 251, IKR 261, IKR 270
Głowice pełnozakresowe typu FullRange™ CC (połączenie głowic Pirani i Penning): typ PKR 251, PKR 261
Głowice Process Ion (połączenie Pirani z gorącą katodą): typ IMR 265
Głowica pełnozakresowe FullRange™ BA (połączenie głowic Pirani z Bayard-Alpert): typ PBR 260
Seria AktiveLine obejmuje również próżniomierz kieszonkowy Piraniego z zasilaniem bateryjnym na zakres pomiarowy 1000 ÷ 0,0005 mbar.

 

W zależności od typu i zakresu działania głowice są wykonywane z flanszami przyłaczeniowymi w standardzie ISO-KF, CF-R, VCR, „tube”.

Wybrane modele są dostępne w wersji korozywnej oraz ze zdejmowaną elektroniką, co umożliwia wygrzewanie do 250 °C

Szczegóły techniczne w załączonej ulotce (obok)

Partnerzy