O próżni wiemy wszystko

Systemy UHV

Systemy UHV

Aparatura ultrawysokopróżniowa (UHV) firmy Scienta Omicron GmbH – światowego lidera wśród dostawców wyspecjalizowanych rozwiązań w dziedzinie fizykochemii powierzchni i nanotechnologii.

Partnerzy