O próżni wiemy wszystko

Vacu2

Vacu2

W nowo opracowanym procesie odlewania ciśnieniowego odpompowanie powietrza z formy w maszynie odlewniczej odbywa się w dwóch etapach. W pierwszej fazie wtłaczania/wtryskania płynnego metalu powietrze jest odpompowywane bezpośrednio z cylindra tłoka sprężającego. Dzięki temu odpowiednie podciśnienie w formie wtryskowej jest uzyskiwane bardzo szybko. W drugiej fazie powietrze jest odpompowane bezpośrednio z formy tak jak w dotychczasowych konwencjonalnych rozwiązaniach. Wymagane podciśnienie uzyskuje się już w pierwszej fazie pompowania. Druga faza służy do utrzymania uzyskanej próżni i zrównoważenia ewentualnych nacieków powietrza. Proces pompowania jest sterowany automatycznie przez pomiar podciśnienia w czterech różnych punktach.

System pompujący Vacu2 jest urządzeniem samodzielnym niezależnym od ciśnieniowej maszyny odlewniczej.

Wymagane parametry Konwencjonalny proces odlewania próżniowego  Vacu2 Pfeiffer Vacuum
Wymagane podcisnienie Cisnienie na poziomie <50 mbar trudno osiągalne wkrótkim czasie
Próżnia w formie odlewniczej jest uzyskiwana i utrzymywana, brak pęcherzyków powietrza.
Sterowanie Nieefektywna kontrola procesu. Nie można określić wartości podciśnienia wewnątrz formy odlewniczej. Efektywna kontrola procesu. Podciśnienie w formie odlewniczej jest dobrze określone

→ powtarzalność procesów                               

Zawór odpowietrzający  Skomplikowane budowa, drogi i awaryjny zawór odpowietrzający, długa droga odpompowania formy odlewniczej.  

Prostsze i mniej kosztowne zawory odpowietrzające na formie, ponieważ już w pierwszej fazie odpompowania osiągane jest żądane podciśnienie→ praca bezawaryjna przy minimalnych kosztach

Powtarzalność Mała powtarzalność procesu: duży wpływ nieszczelności na jakość odlewu;zmiany w przewodności zaworu i przewodu próżniowego prowadzą do niestabilności procesu odlewania ciśnieniowego.  

Wysoka powtarzalność: wpływ nieszczelności

i zmian przewodności połączeń ograniczony do minimum

→ brak odpadów

 

Porównanie optyczne odlewów po wyżarzaniu w temperaturze 500°C

Schemat działania wielostopniowego układu pompującego w ciśnieniowej maszynie odlewniczej

 

a)                    b) 

 

Porównanie odlewów ciśnieniowych

a) odlew uzyskany w konwencjonalnym jednostopniowym procesie próżniowym; b) odlew uzyskany przy użyciu systemu Vacu2 (dwustopniowy proces pompowania próżni)

 

System Vacu2 (Pfeiffer Vacuum)

Partnerzy