O próżni wiemy wszystko

Nacieki wzorcowe

naciek wzorcowy nieszczelność kalibrowana

Nacieki wzorcowe

Kalibrowane wzorcowe przecieki helu na zakres 10e(-4) ÷ 10e(-10) mbar.l/s

 

Przeciek śrubowy, śruba M8, wzorce przecieku kalibrowane dla helu o różnej koncentracji i ciśnieniu w zakresie 10e(-2) ÷ 10e(-7) mbar.l/s

Budowa kalibrowanego przecieku śrubowego (przekrój).

Partnerzy