O próżni wiemy wszystko

Systemy odzysku helu HRU

Systemy odzysku helu HRU

Producent systemu wykrywania nieszczelności powinien dązyć do obnizenia kosztow poprzez planowanie racjonalnego (efektywnego) wykorzystania helu. System odzysku helu stanowi tym samaym istotny element w procesach wykrywania nieszczelności.

Firma Pfeiffer Vacuum opracowuje systemy odzysku helu, ktore sprawiają, ze mozliwe jest odzyskiwanie gazu uzytego w testach szczelności i ponowne jego uzycie.


ZASADA DZIAŁANIA

Hel wykorzystywany w procesie wykrywania nieszczelności jest gromadzony w specjalnym zbiorniku. Koncentracja helu jest kontrolowana i jeśli to konieczne, automatycznie dozowany jest czysty hel tak, aby utrzymać koncentrację na wcześniej zdefiniowanym poziomie. Proces ten gwarantuje pełną powtarzalność w kazdym kolejnym teście, co jest podstawowym wymogiem wiarygodności przeprowadzanych pomiarow. Odzyskiwany hel jest spręzany do zadanego ciśnienia i ponownie podawany rurociągami do urządzeń testujących.

Odzysk uzytego helu jest szczegolnie wazny ze względu na wymagania norm ochrony środowiska zg. z DIN EN ISO 14001 i dla ochrony zasobow naturalnych. Systemy są projektowane jako oddzielnie niezaleznie pracujące urządzenia i mogą odzyskiwać hel uzywany do testu niezaleznie od producenta testera szczelności.


ROZWIĄZANIA

W zalezności od parametrow procesu ilość odzyskiwanego gazu wynosi do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}. Urządzenia HRU mogą rowniez pracować w układach wykorzystujących mieszaniny o stęzeniu helu od 10{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}. Skuteczność odzyskiwania zalezy od typu i wersji systemu odzysku helu, ustawień parametrow pracy i stęzeniu helu w gazach odzyskiwanych z procesu testu w podłączonych systemach badania szczelności. Standardowo oferowane urządzenia odzysku spręzają hel do ciśnienia maksymalnego: 10 bar, 35 bar, 55 bar lub 200 bar, przy przepływach helu od 170 do 550 slm (standardowych litrow na minutę).

Dostępne są dwa rodzaje podstawowe systemy odzysku helu: balonowe i zbiornikowe.

System balonowy zbiera wyrzucany hel do balonu o stałym ciśnieniu zblizonym do atmosferycznego.

W systemie zbiornikowym hel jest zasysany z urządzenia testującego przez odpowiedni kompresor i spręzany do ciśnienia wstępnego.

Są mozliwe rowniez konstrukcje specjalne zgodnie z uzgodnieniami z Uzytkownikiem.


KORZYŚCI

– Zmniejszenie zuzycia helu i redukcja kosztow

– Zmniejszona zalezność od dostępności helu spowodowana wahaniami podazy na rynkach światowych.

– System całkowicie samodzielny działający niezaleznie od podłączonego systemu wykrywania nieszczelności.

– Przestrzeganie przepisow dotyczących ochrony środowiska i spełnienie wymagań normy DIN EN ISO 14001.

– Całkowita automatyzacja procesu

– Zautomatyzowane pobieranie helu z urządzeń testujących.


PRZYKŁADY

System odzysku helu typ zbiornikowy

                                                              SYSTEMY HRU ZBIORNIKOWE
PARAMETRY/NAZWA CV12-10 CV16-55 CV33-55
Przepływ Helu 200 Nl/min 260 Nl/min 550 Nl/min
Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar 45 bar 45 bar
Typ kompresora olejowy suchy suchy
stopień regeneracji do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}

 

System odzysku helu typ balonowy

 

                                                              SYSTEMY HRU BALONOWE
PARAMETRY/NAZWA CB13-35 CB11-55 CB10-200
Przepływ Helu 210 Nl/min 180 Nl/min 170 Nl/min
Maksymalne ciśnienie pracy 35 bar 55 bar 200 bar
Typ kompresora olejowy olejowy olejowy
stopień regeneracji do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}

 

Partnerzy