O próżni wiemy wszystko

Systemy odzysku helu HRU

Systemy odzysku helu HRU

Producent systemu wykrywania nieszczelności powinien dążyć do obniżenia kosztów poprzez planowanie racjonalnego (efektywnego) wykorzystania helu. System odzysku helu stanowi tym samaym istotny element w procesach wykrywania nieszczelności.

Firma Pfeiffer Vacuum opracowuje systemy odzysku helu, które sprawiają, że możliwe jest odzyskiwanie gazu użytego w testach szczelności i ponowne jego użycie.


ZASADA DZIAŁANIA

Hel wykorzystywany w procesie wykrywania nieszczelności jest gromadzony w specjalnym zbiorniku. Koncentracja helu jest kontrolowana i jeśli to konieczne, automatycznie dozowany jest czysty hel tak, aby utrzymać koncentrację na wcześniej zdefiniowanym poziomie. Proces ten gwarantuje pełną powtarzalność w każdym kolejnym teście, co jest podstawowym wymogiem wiarygodności przeprowadzanych pomiarów. Odzyskiwany hel jest sprężany do zadanego ciśnienia i ponownie podawany rurociągami do urządzeń testujących.

Odzysk użytego helu jest szczególnie ważny ze względu na wymagania norm ochrony środowiska zg. z DIN EN ISO 14001 i dla ochrony zasobów naturalnych. Systemy są projektowane jako oddzielnie niezależnie pracujące urządzenia i mogą odzyskiwać hel używany do testu niezależnie od producenta testera szczelności.


ROZWIĄZANIA

W zależności od parametrów procesu ilość odzyskiwanego gazu wynosi do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}. Urządzenia HRU mogą również pracować w układach wykorzystujących mieszaniny o stężeniu helu od 10{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}. Skuteczność odzyskiwania zależy od typu i wersji systemu odzysku helu, ustawień parametrów pracy i stężeniu helu w gazach odzyskiwanych z procesu testu w podłączonych systemach badania szczelności. Standardowo oferowane urządzenia odzysku sprężają hel do ciśnienia maksymalnego: 10 bar, 35 bar, 55 bar lub 200 bar, przy przepływach helu od 170 do 550 slm (standardowych litrów na minutę).

Dostępne są dwa rodzaje podstawowe systemy odzysku helu: balonowe i zbiornikowe.

System balonowy zbiera wyrzucany hel do balonu o stałym ciśnieniu zbliżonym do atmosferycznego.

W systemie zbiornikowym hel jest zasysany z urządzenia testującego przez odpowiedni kompresor i sprężany do ciśnienia wstępnego.

Są możliwe również konstrukcje specjalne zgodnie z uzgodnieniami z Użytkownikiem.


KORZYŚCI

– Zmniejszenie zużycia helu i redukcja kosztów

– Zmniejszona zależność od dostępności helu spowodowana wahaniami podaży na rynkach światowych.

– System całkowicie samodzielny działający niezależnie od podłączonego systemu wykrywania nieszczelności.

– Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i spełnienie wymagań normy DIN EN ISO 14001.

– Całkowita automatyzacja procesu

– Zautomatyzowane pobieranie helu z urządzeń testujących.


PRZYKŁADY

System odzysku helu typ zbiornikowy

                                                              SYSTEMY HRU ZBIORNIKOWE
PARAMETRY/NAZWA CV12-10 CV16-55 CV33-55
Przepływ Helu 200 Nl/min 260 Nl/min 550 Nl/min
Maksymalne ciśnienie pracy 10 bar 45 bar 45 bar
Typ kompresora olejowy suchy suchy
stopień regeneracji do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 98{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}

 

System odzysku helu typ balonowy

 

                                                              SYSTEMY HRU BALONOWE
PARAMETRY/NAZWA CB13-35 CB11-55 CB10-200
Przepływ Helu 210 Nl/min 180 Nl/min 170 Nl/min
Maksymalne ciśnienie pracy 35 bar 55 bar 200 bar
Typ kompresora olejowy olejowy olejowy
stopień regeneracji do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667} do 95{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}

 

Partnerzy