O próżni wiemy wszystko

Fundusze UE

Od lipca 2016 r. APVACUUM sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:Od lipca 2016 r. APVACUUM sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:

 “Uruchomienie przez firmę APVACUUM sp. z o.o. laboratorium badania szczelności metodą helową Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy APVACUUM sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz udoskonalenie dotychczasowych usług w oparciu o innowacyjne rozwiązania w zakresie badania szczelności metodą helową”. 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie laboratorium badania szczelności metodą helową, które zostanie wyposażone w następujące urządzenia:

a) specjalistyczne urządzenie testujące na szczelność metodą helową wraz z systemem do wzorcowania nacieków helowych

b) zautomatyzowany system do wzorcowania próżniowych głowic pomiarowych

c) zautomatyzowany system pomiaru parametrów pracy próżniowych pomp obrotowych

d) system kontroli stanu zużycia części mechanicznych pomp turbomolekularnch poprzez analizę wibracji

Dzięki realizacji projektu do oferty naszej firmy zostaną nie tylko wprowadzenie nowe usługi, ale również nastąpi poprawa jakości dotychczas wykonywanych usług poprzez automatyzację procesów i wykorzystanie rozwiązań ICT. Ponadto będzie możliwa poprawa wydajności pracy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz automatyzację procesów.

wartość projektu:                             405.900,00 PLN
wkład Funduszy Europejskich:      148.500,00 PLN

Informacje dostępne również na www.mapadotacji.gov.pl

Partnerzy