O próżni wiemy wszystko

Fundusze UE - zapytania ofertowe

Zakup myjki

Zakup jednej myjki ultradźwiękowej oraz jednej myjni natryskowej. Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 1.5.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez APVACUUM sp. z o.o. laboratorium badania szczelności metodą helową.”

Poznań 21-09-2016 r.

Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z realizacją zamówienia pt.Zakup jednej myjki ultradźwiękowej oraz jednej myjni natryskowejdotyczącym realizacji projektu współfinansowanego z działania 1.5.2. WRPO na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez firmę APVACUUM laboratorium badania szczelności metodą helową.” pragniemy poinformować, że po dokładnej analizie wszystkich ofert, które wpłynęły do dnia 20.09.2016 r. do godz. 14:00, największą liczbę punktów otrzymała oferta złożona przez:

InterSonic s.c.
ul. Sprzętowa 3C
10-467 Olsztyn

Kryterium oceny                                    Ilość otrzymanych punktów     
 Cena 100 %  10 pkt.

 

Oceny, jakie uzyskali pozostali oferenci:

Lp.  Nazwa oferenta             Ilość otrzmanych punktów      UWAGI               
1. BAS Sobota Bartłomiej
ul. Mielczarskiego 10
02-798 Warszawa
7,1 pkt. —-
2. 4 CHEM. P.H.U – Marek Salwa
ul. Krynicka 30
50-555 Wrocław
—– Oferta odrzucona z powodu nie spełnienia warunków formalnych
3. Przedsiębiorstwo PASCAL
Sp. z o.o.
ul. Pstrągowa 38
40-748 Katowice
 0,0 pkt. —-
4. EKOSYSTEM CHEMIA ZARĘBSKI ZDZISŁAW
ul. Jackowskiego 8 A
86-300 Grudziądz
 3,1 pkt. —-

 

Dokumenty przetargowe do pobrania

Ogłoszenie wyniku postępowania 

Zakup oprogramowania Real-Time Module

Zakup oprogramowania Real-Time module LabView.

Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 1.5.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez firmę APVACUUM sp. z o.o. laboratorium badania szczelności metodą helową.”

Poznań, dnia 21.09.2016 r.

Informacja o wyborze wykonawcy

W związku z realizacją zamówienia pt. Zakup oprogramowania Realtime Modul NI dotyczącym realizacji projektu współfinansowanego z działania 1.5.2. WRPO na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez firmę APVACUUM laboratorium badania szczelności metodą helową.” pragniemy poinformować, że po dokładnej analizie wszystkich ofert, które wpłynęły do dnia 20.09.2016 r. do godz. 14:00, największą liczbę punktów otrzymała oferta złożona przez firmę:

National Instruments Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa

Ocena jaką otrzymała zwycięska oferta:

Kryterium oceny Ilość otrzymanych punktów
Cena 100{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}  10 pkt.

Oceny jakie uzyskali pozostali oferenci:

Nazwa oferenta

Nazwa oferenta Rams Data Sp z o.o.
Ul. Sęczkowa 27e
03-986 Warszawa
Cena 100{5661ded758b93a99046c7b7a75e5b13ca6e207d864d134d16e77b13681244667}  0 pkt.
Zakup stanowiska do badania wibracji pomp turbo

Zamówienie związane jest z realizacją projektu w ramach działania 1.5.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez firmę APVACUUM sp. z o.o. laboratorium badania szczelności metodą helową.”

Informacja o wyborze oferenta

W związku z realizacją zamówienia pt. System kontroli stanu zużycia części mechanicznych pomp turbomolekularnch poprzez analizę wibracji wraz z wyposażeniem serwisowym dotyczącym realizacji projektu współfinansowanego z działania 1.5.2. WRPO na lata 2014–2020 pt. „Uruchomienie przez firmę Apvacuum laboratorium badania szczelności metodą helową.” pragniemy poinformować, że do dnia 10.11.2016r. do godz. 14:00 wpłynęła tylko jedna oferta.

Oferta jest ważna i otrzymała największą liczbę punktów.

Oferta została złożona przez firmę:

Pfeiffer Vacuum Austria GmbH
Diefenbachgasse 35
AT 1150 Wiedeń
Ocena jaką otrzymała zwycięska oferta:

Kryterium oceny Ilość otrzymanych punktów
Cena 100  10 pkt.

Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF)

Partnerzy