O próżni wiemy wszystko

Głowica próżniowa IKR 050/070

ModulLine

Analogowe próżniomierze i głowice próżniowe Seria ModulLine
Sprawdzona konstrukcja głowic pomiarowych Piraniego TPR i z zimną katodą IKR odpornych na promieniowanie i przeznaczona do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych.

Zakres pomiarowy głowic obejmuje zakres od 1000 do 8·10-4 mbar (Pirani) oraz 5·10-3 do 10-11 mbar (Penning).
Próżniomierze ModulLine typ TPG 300 można wyposażyć w maks. 2 karty pomiarowe, każda dla dedykowanych dwóch głowic pomiarowych, oraz kartę interfejsu RS-232-C z wyjściami przekaźnikowymi.

Szczegóły techniczne w załączonej ulotce (obok)

Partnerzy